Gói dịch vụ nổi bật tại Designer

Thiết kế thương hiệu

Nhận diện thương hiệu bao gồm Logo, Namecard, Đồng phục, Thẻ nhân viên, Kẹp file,...

Thiết kế quảng cáo

Thiết kế quảng cáo bao gồm Banner, Standee, Poster, Tờ rơi, Backdrop,...

Thiết kế bao bì

Thiết kế bao bì sản phẩm rất quan trọng trong việc truyền tải thông tin sản phẩm của doanh nghiệp

Thiết kế minh họa

Thiết kế minh họa bao gồm Thiết kế sách, Intro video, Thiết kế nhân vật, Thiết kế 3D