Dịch vụ tại Lamphim.vn

Gói dịch vụ nổi bật tại Lamphim

Phim doanh nghiệp

Phim doanh nghiệp gồm TVC quảng cáo, Phim giới thiệu, Video sản phẩm, Phim sự kiện

Phim cá nhân

Phim cá nhân như MV ca nhạc, Bài giảng, Phim cưới,... Các video theo yêu cầu cá nhân của khách hàng

Thu âm

Dịch vụ thu âm gồm Thu âm quảng cáo, Thu âm tổng đài, viết kịch bản thu âm nếu khách hàng yêu cầu

Kỹ xảo

Các phim kỹ xảo như Video Intro, Motiongraphic, Dựng phim kỹ xảo, Sub video

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *